Individuální meditace

Meditace je návrat k sobě, propojení se s tím, čím skutečně jsme. Obnovuje síly, posiluje duchovní růst a je velice uvolňující. 

Pokud chcete vyzkoušet Meditaci spojených srdcí nebo třeba hluboké uvolnění a propojení, můžu vás touto zkušeností provést.

Pro mnoho z nás je meditace stále něco mystického a neuchopitelného. Často ji máme spojenou s něčím, co je určeno pouze mnichům v Tibetu, co je odtržené od běžného života a neumíme si představit, k čemu by to pro nás mohlo být dobré a proč bychom to vůbec měli dělat.

Ve skutečnosti může být meditace příjemnou součástí našeho dne, chvílí zklidnění a časem, kdy se na chvíli zastavíme, spočineme v přítomném okamžiku, abychom se potom mohli pustit do všeho, co jsme si naplánovali, s větší chutí a silou. Nebo také s úplně novým přístupem.

Meditace může vypadat velmi jednoduše. Ten nejjednodušší způsob je, že si prostě na chvíli sedneme, zavřeme oči, ponoříme se do svého těla a pozorujeme, jak naše tělo dýchá. To je vše. Když se nám myšlenky zatoulají k něčemu jinému, jemně naši pozornost přivedeme zpět k dechu.  

Meditace spojených srdcí

Při Meditaci spojených srdcí se výrazně aktivuje srdce a spojení s vyšším já,. Toto spojení dokáže léčit tělo i mysl od hluboce zakořeněných vzorců, které nás každodenně ovlivňují, vědomě i nevědomě.

Meditace spojených srdcí přináší rovnováhu a vnitřní zklidnění. Všechny situace v životě tak vnímáme s větším nadhledem a zvládáme je s větším klidem.

Během meditace prochází aura a čakry změnami, které nám umožňují prožít hluboký vnitřní mír a objevit v sobě lásku. 

Při meditaci se žehná celé Zemi a všem živým bytostem. Přináší tak mír nejen meditujícím, ale také celému světu.